PDA

View Full Version : Con Đường Tơ Lụa


 1. [Game mới ra] Giới thiệu Sro Phục Hưng map 120 , skill 120 , Sun D13 ngoại hình D13
 2. [Silkroad]- Phục Hưng SRO | Cap 120 | D13 | Drop
 3. Giới thiệu Sro Phục Hưng map 120 , skill 120 , Sun D13 ngoại hình D13
 4. SRO BỌ CẠP - Alpha Test 20h ngày 08/09 - Item D16 - Mob 140
 5. Alphatest máy chủ Sức Mạnh Map 110 Skill 110
 6. Ra mắt Sro Thiên Sứ | Max Lv 120 | Item D13 | Drop Full Map AP ,Jupite
 7. [SRO] Phong Thần | Max Lv 90| Item D9| Drop Full Map LKS
 8. Sro Hội Ức map 110 skin 110 Open 13h ngày 29-10-2014
 9. Sro Hoan My moi ra
 10. SRO LONG | Map 110 D11 | Alphatest 05/11/2014 |
 11. SRO Rong MAP 110